Webapplicaties

Webapplicaties zijn gedigitaliseerde systemen (programma’s) die net zoals websites via internet te benaderen zijn. Om hiervan gebruik te maken moet de gebruiker al of niet inloggen. Een kleine greep uit de talloze mogelijkheden:
 • Afspraken maken/plannen
 • Data verzamelen van verschillende mensen vanaf willekeurige plaatsen
 • Werken via formats (formulieren)
 • Contact tussen u en de klant/werknemer
 • Data berekenen
 • Automatisch genereren van offertes
 • Data opzoeken
 • Keuzes maken
 • Data bevestigen
 • Producten bestellen
 • Automatische notificaties via verschillende kanalen
Als internetgebruiker zal u waarschijnlijk vele andere toepassingen kunnen bedenken. Wellicht is een specifieke toepassing nodig voor uw organisatie. Ook hierbij denken we graag mee en doen we voorstellen naar een concreet product.

Digitalisering

De meeste mensen zijn al op de hoogte over hoe digitale systemen de organisatie kunnen ondersteunen. Voordelen zoals: alles centraal gedocumenteerd, overal bereikbaar, minder papierenrompslomp, minder arbeidsintensief, eenduidigheid waar nodig, nieuwe informatie door koppelen van data en nog veel meer eigenschappen zijn reeds bij velen bekend. Wij bieden graag onze deskundigheid aan om samen erachter te komen aan welke eisen het systeem binnen uw organisatie moet voldoen. Natuurlijk met zo’n gering mogelijke investering, passend bij de gebruikers en in de juiste omgeving. Met dit laatste doelen we vooral op de digitale omgeving waarbinnen u werkt zoals bijvoorbeeld intranet of het werken vanuit de cloud.

Mutatie

Wanneer u al over een applicatie beschikt, maar er zijn nieuwe wensen en eisen ontstaan dan kunnen wij ook helpen. Wellicht is er een behoefte ontstaan om uw systeem te benaderen via tablets en mobile devices. Of er ontbreken functionaliteiten en er bestaan bugs in uw systeem. Wij veel ervaring met zowel frontend ontwikkeling, als backend ontwikkeling.

Vrijblijvende offerte

Nieuwsgierig geworden? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan!

Offerte aanvragen